Botox mot overdreven svette

botox mot overdreven svette

Prøv Botox mot svetteproblemer

Mange sliter med svetteproblemer som på fagspråket kalles hyperhidrose. Dette kan for mange være svært plagsomt.

Det finnes imidlertid hjelp og de mest anerkjente svettebehandlingene er botox og kirurgi. Hos ConturKlinikken i Haugesund tilbyr vi Botox mot overdreven svette.

Botox blokkerer nerveimpulsene til muskulaturen, og hindrer at disse musklene trekker seg sammen/ spenner seg. På samme måte virker Botox også på svettekjertlene.

Det tar ca 2-4 dager før Botox begynner å virke, og opptil 14 dager før man ser full effekt. Hos ConturKlinikken tar vi deg inn på kontroll etter 4 uker, og eventuelt justerer dose hvis ønsket effekt ikke er oppnådd.

Effekten varer i fra 2 til 5 måneder, dette er svært individuellt. Ved gjentatte behandlinger varer behandlingen lenger.
Botox er en trygg behandling med svært få bivirkninger. Små blåmerker kan forekomme.

Kontakt oss for pris på behandling mot overdreven svette.