Botox mot migrene

Forskning viser at Botox har svært god effekt på mange som sliter med migrene og/ eller spenningshodepine.

Botox mot migrene conturklinikken

Botoxbehandling mot migrene

Botox har FDA godkjenning som en forebyggende behandling av hodepine hos voksne med kronisk migrene.

Mange migrene-pasienter opplever vansker med å finne en behandling som fungerer mot hodepinen, og stadig flere både pasienter og leger, vender oppmerksomheten mot muskelavslappende lindring. En del av pasientene med migrene har ofte en form for blandingshodepine, med spenningshodepine som utløsende årsak.

Ettersom migrene er en indre reaksjon, antas det at overaktive muskler i øvre ansikt, hodebunn og/eller nakke kan fremkalle migreneanfall. Ved å passivisere én eller flere av disse muskelområdene, vil dette i mange tilfeller kunne redusere og evt. opphøre migrene-anfall så lenge behandlingen har sin effekt. Dersom man har andre former for migrene som påvist ikke har med stress/muskler å gjøre, er det usikkert om hvorvidt Botox-behandling vil kunne ha tilfredsstillende effekt.

Effekten av behandlingen vil kunne vare omtrentlig fra 4-6 måneder.

Ved alvorlig migrene må lege alltid kontaktes.